עלון מס' 24, מרץ 2023
פורום בריאות הציבור, אתיקה ומשפט - קול קורא

קול קורא להצטרפות לפורום בריאות הציבור, אתיקה ומשפט/ עו"ד יונתן דייויס

ביום 30.9.22 התקיים מפגש בין נציגי איגוד רופאי בריאות הציבור בהסתדרות הרפואית ונציגי האגודה לרפואה ומשפט ביוזמת פרופ' חגי לוין יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור ועו"ד יוני דייויס נשיא האגודה לרפואה ומשפט.

במסגרת המפגש הוחלט על הקמת פורום חשיבה משותף של שני הגופים הנ"ל, אליו יוזמנו להצטרף חברות וחברים מדיסציפלינות משיקות נוספות, כגון: רפואה, משפט, ביו-אתיקה, מקצועות הבריאות, רפואה משלימה, סוציולוגיה, דת, פילוסופיה, חינוך, דמוגרפיה, פריון והפריה, כלכלה וכד' על מנת לדון בסוגיות שעל סדר היום. מוזמנים משתתפים מהאקדמיה, השירות הציבורי והחברה האזרחית.  

הדיון המעשי בסוגיות והדרכים לקדמן יתקיים במסגרת קבוצות דיון שיוקמו בראשם יעמדו מרכזים משותפים משני התחומים בריאות הציבור ומשפט ואליהם יוזמנו חוקרים, אקדמאים, רופאים, משפטנים ומעוניינים מכל הדיסציפלינות הנ"ל שיהיו מוכנים לתרום לפורום.

בנוסף, הפורום קורא  ליוזמות נוספות של קיום מפגשים וכנסים משותפים תחת הפורום שעל סדר היום כדוגמת הכנס שהתקיים ב 15.8.08 בנושא "חשיבה מחודשת על משפט ואתיקה של בריאות הציבור" (ר' רפואה כרך 148 חוב' 6 יוני 2009) או יום העיון  שקיימה מערכת כתב העת "רפואה ומשפט" בנושא "הזכות לחיים ללא מום" (יונתן דייויס ואברהם סהר, עורכים, הוצאת דיונון  תל אביב 2007).

במסגרת המפגש הנ"ל הוצגו המשתתפים ונדונו מגוון נושאים כגון – שימוש בכלים משפטיים ע"מ למנוע מפגעים סביבתיים שמשפיעים על בריאות הציבור בישראל; תפקיד משרד הבריאות כרגולטור ומפקח בשמירה על בריאות הציבור במציאות משתנה; השלכות של טעויות ברפואה ותביעות רשלנות רפואית על בריאות הציבור; שיקולי בריאות הציבור ומשפט בקביעת מדיניות, פיקוח ורגולוציה, משמעות הסיבתיות בדיסציפלינות השונות; הערכת הנכות הרפואית ע"י מומחים רפואיים וועדות בדיקה שונות; מעמדם של מומחים וחוות דעת רפואיות בוועדות בדיקה ובהליכי משפט; הסדרה משפטית של חדשנות רפואית; הסדרים חוקיים בנושא הפלות והפריות; הצעה לחקיקת חוק בריאות הציבור חלף פקודת בריאות העם (1940) לרבות הסדרה של ועדות אתיקה במוסדות רפואיים, ועוד.

בפגישה סוכם על הקמת פורום משותף שייפגש מעת לעת, ועל הקמת קבוצות עבודה משותפות. במסגרת המפגש העלו החברים רעיונות להקמת קבוצות לדיון משותף במגוון נושאים. בכל קבוצת דיון יהיו נציגים מתחום בריאות הציבור והמשפט ואליהם יחברו נציגים מהתחומים השונים לצורך שיתופי פעולה מעשירים.

מטרת הפורום הוא לקיים דיון פורה בין הדיסציפלינות השונות בהיבט הרפואי והמשפטי, ולהשפיע על מקבלי ההחלטות באמצעות פעילות קבוצות העבודה והפורום.

הצעה לחלוקה לקבוצות עבודה: סיבתיות ברפואה ומשפט; השפעת תביעות רשלנות רפואיות על בריאות הציבור; הערכת הנכות הרפואית ע"י מומחים רפואיים וועדות בדיקה שונות; הסדרה משפטית של חדשנות רפואית; חוק בריאות הציבור; הסדרים חוקיים בנושא הפלות והפריות; שימוש בכלים משפטיים ע"מ למנוע מפגעים סביבתיים שמשפיעים על בריאות הציבור; תפקיד משרד הבריאות כרגולטור ומפקח בשמירה על בריאות הציבור במציאות של ידע משתנה. 

אנו קוראים לחברות וחברים נוספים מכל תחומי הבריאות והמשפט, המוצאים עניין בפורום להצטרף לקבוצות העבודה ולפורום.

כל מי שמעונין/ת להצטרף לפורום או לקבוצות העבודה או לקבל פרטים נוספים מוזמן לפנות למייל - Public.health@ima.org.il.