עלון מס' 23, מרץ 2022
מוסדות ואישים

האקדמיה הבינלאומית לאתיקה רפואית ובריאות הציבור (IAMEPH)/ ד"ר רותם ויצמן

http://iameph.org/en/home-page/

 

האקדמיה הבינלאומית לאתיקה רפואית ובריאות הציבור נוסדה בשנת 2016 על בסיס מחויבות לרפלקציה רב תחומית בינלאומית בתחום הביו-אתיקה. האקדמיה מתמקדת באתגרים העומדים בפני גורמים פרטיים וציבוריים בהקשר של משפחות, אוניברסיטאות, מוסדות ציבוריים וכל דרגות השלטון.

המשימה של האקדמיה הבינלאומית לאתיקה רפואית ובריאות הציבור היא לבצע סקירה בינלאומית מתמשכת של נושאים משמעותיים בביו-אתיקה, שיכולים לתרום לקידום מדיניות פוליטית, תרבותית ואוריינטציה פילוסופית. האקדמיה הבינלאומית לאתיקה רפואית ובריאות הציבור מתנהלת כנקודת מרכז דו-לשונית לחילופי דברים אלה. המטה המרכזי ממוקם באוניברסיטה רנה דקארט (סורבון פריז סיטה).

פעילויות האקדמיה הבינלאומית לאתיקה רפואית ובריאות הציבור כוללת:

1.     קידום שיתופי פעולה בנושאי אתיקה, רפואה ובריאות הציבור (Éthiques, medicine et politiques publiques). כתב העת הרשמי הדו לשוני של אלסבייה צרפת של האקדמיה נכנס כעת לשנתו השלישית לפרסום. (http://www.journals.elsevier.com/ethics-medicine-and-public-health/)

2.     ארגון סמינרים בנושאים הנ"ל..

3.     סיוע בשיתופי פעולה עם הספרייה הבינלאומית לאתיקה, משפט ורפואה חדשה (ספרינגר פרס). (http://www.springer.com/series/6224)

4.     יצירת הזדמנויות לפיתוח ימי עיון שיתופיים וכנסים.

ה- IAMEPH ממשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם האקדמיה הבינלאומית למשפט ובריאות הנפש בקונגרסים הדו-שנתיים שלה. (http://ialmh.org/).

אתר האקדמיה הבינלאומית לאתיקה רפואית ובריאות הציבור כולל מידע על כתב העת הרשמי שלה ושואף להאחדת הגישות האנגלו-סכסון והצרפתית באתיקה רפואית ובביו-אתיקה. לפיכך, המחברים מציגים מחקרים על הלגיטימיות של התרגול וההערכה של ההשלכות של מעשים כלפי מטופלים בהשוואה לגבולות המקובלים על הקהילה, וכפי שמדגים הוויכוח הדמוקרטי.

באתר ניתן לראות גם את הקשרים האקדמיים של האקדמיה הבינלאומית לאתיקה רפואית ובריאות הציבור. הקשרים כוללים למעלה מ-100 אוניברסיטאות בכל העולם, ניתן להיעזר ברשימה זאת גם כדי להכיר מוסדות בעולם העוסקים בביו-אתיקה.

באתר ניתן למצוא פרסומים לכנסים הקרובים שהאקדמיה הבינלאומית לאתיקה רפואית ובריאות הציבור לוקחת בהם חלק. נכון לרגע כתיבות שורות אלו ניתן לראות רק את כנסי העבר.

אין אפשרות להצטרף לאקדמיה הבינלאומית לאתיקה רפואית ובריאות הציבור עצמה כחוקר עצמאי, אלא רק דרך המחלקות המשויכות לרשת שיתופי הפעולה של האקדמיה.