עלון מס' 21, אוגוסט 2020
ידיעות והודעות
                                          כנס עולמי 14 על אתיקה רפואית,

משפט רפואי וביו-אתיקה

Porto Palacio Hotel, Porto, Portugal: 8-11.3.2021

­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

בחסות

אונסקו

הארגון הרפואי העולמי

 

קול קורא להגשת תקצירים:

ניתן להגיש תקצירים אל: https://bioethics-porto2020.com/abstracts/

(עד 250 מלים, בצירוף תמצית קו"ח)

נושאים מרכזיים:

אתיקה של טיפול רפואי. טיפול חירום, העיסוק במקצוע, אחריות מקצועית, קודים אתיים, ניסויים רפואיים, הליכים שיפוטיים, משפט רפואי,  משפט סיעודי, כשרות וסמכויות, זכויות החולה, הסכמה מדעת, אוטונומיה ופטרנליזם, קבלת הכרעות טיפוליות, מוסדות, מכשור וטכנולוגיה, מחלות ומפגעים, תרופות וסמים, המתת חסד, סודיות רפואית וגילוי מידע, ביטוח בריאות, חינוך אתי: מתודולוגיה, תכניות הוראה ושיטות הערכה

פרטים נוספים:  https://bioethics-porto2020.com/

רישום לכנס:  https://bioethics-porto2020.com/registration/