עלון מס' 7, יוני 2014
מוסדות ואישים- ועידת הנשיא (האמריקאי) ללימוד סוגיות ביואתיות

ועידת הנשיא (האמריקאי) ללימוד סוגיות ביואתיות   / אורן אסמן

ועידת הנשיא (האמריקאי) ללימוד סוגיות ביואתיות   (Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues) – הוקמה בשלהי שנת 2009 על ידי ממשל אובמה כגוף מייעץ שבו חברים אנשי מפתח בארה"ב בתחומי רפואה, מדע, אתיקה, דת, משפט והנדסה. הועידה מייעצת לנשיא בסוגיות ביואתיות שנובעות מחידושים בתחום הביורפואה ובתחומים הקשורים במדע ובטכנולוגיה. הועידה מבקשת לזהות ולקדם קווי מדיניות שיבטיחו כי המחקר המדעי, מתן שירותי הבריאות וקידום החדשנות הטכנולוגית – יעשו באופן אחראי מבחינה חברתית ואתית.  

בין הדו"חות שפרסמה עד כה: אתיקה של ביולוגיה סינטתית וטכנלוגיות מתפתחות, הגנה על אנשים המשתתפים במחקר רפואי, פרטיות והתקדמות במיפוי גנטי שלם, הגנה על ילדים – מחקר לגבי צעדי מנע ברפואת ילדים, היבטים אתיים של גילוי ומסירת מידע אודות ממצאים משניים במחקר, והדו"ח האחרון שפורסם ביום 14.5.2014 עוסק בהיבטים אתיים של חקר המוח.

כל הדו"חות מפורסמים באתר האינטרנט של הועידה  http://www.bioethics.gov/ ומהווים מקור חשוב למקבלי מדיניות, לחוקרים ולאלה המעוניינים להתעדכן בסוגיות ביואתיות עדכניות.

על מנת להגיע לקהל רחב, מתפרסמים באתר הועידה גם מועדי המפגשים שלה ומיקומם, וחלקם אף משודרים באמצעות האינטרנט בזמן אמת. הרצאות ודיונים של חברי הועידה מצולמים ומועלים לרשת האינטרנט במטרה להנגיש את דיוניה לציבור הרחב. כמו כן, עוסקת הועידה בקידום חינוך ביואתי ומפרסמת תכניות לימוד מפורטות במגוון תחומים ביואתיים.


גופים דומים פעלו בעבר במינוי נשיאי ארצות הברית הקודמים והדו"חות שחיברו מהווים עד היום מקורות חשובים להתרשם מההיסטוריה של הדיון הביואתי בארצות הברית ואף מעבר לה, כך למשל:

The President's Council on Bioethics פעלה בין 2001-2009 (תחילה תחת הנשיא בוש ולאחר מכן, לזמן מה, תחת הנשיא אובמה) ובין היתר פרסמה דו"חות בנושא טיפול אתי בחברה מזדקנת, מקורות אלטרנטיביים לתאי גזע אנושיים, רביה ואחריות – רגולציה של ביוטכנולוגיות חדישות, שיבוט אנושי וכבוד האדם.

National Bioethics Advisory Commission  - פעלה בין 1996-2001 (בזמן הנשיא קלינטון) וכתבה דוח"ות בנושא שיבוט, מחקר בבני אדם, סוגיות אתיות במחקר בתאי גזע עובריים, מחקר בבני אדם בארצות מתפתחות, מחקר בחומרים ביולוגיים אנושיים ומחקר לגבי אנשים עם הפרעות נפשיות שעשויות להשפיע על מסוגלותם לקבל החלטות.

President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research פעלה בין 1980-1983(בזמן הנשיא רייגן) וכתבה דוחו"ת בנושאי הגדרת מוות, פיצוי בגין נזקי מחקר, החלטה לוותר על טיפול משמר חיים, גישה לשירותי בריאות, קבלת החלטות בטיפול רפואי ובהגנה על משתתפים במחקר.