עלון מס' 6, אפריל 2014
מוסדות ואישים

 

הקולג' האמריקאי לרפואה ומשפט – American College of Legal Medicine / אורן אסמן

,American College of Legal Medicine (ACLMׁׁ) נוסד בשנת 1960 ומהווה כיום ארגון מרכזי בארה"ב בתחום המפגש שבין משפט ורפואה.

בארגון חברים למעלה מ- 1500 חברים, לרובם שני תארים: תואר במשפטים ותואר במקצוע טיפולי כלשהו (רופא, רופא, שיניים, אחות ועוד(. רוב חברי הארגון הם אמריקאים, אך בין חבריו נמנים גם  חברים ממקומות אחרים בעולם.

פרופ' אמנון כרמי, יו"ר פורום צפת לביו-אתיקה, נבחר בעבר כעמית כבוד של ארגון זה.  

מטרותיו המוצהרות של הארגון, כמפורט בתקנון, הינן: לקדם חינוך, מחקר, פרסום ולעודד הפרייה בין-מקצועית של ידע. במסגרת זו:

          הארגון מעורב בגיבוש מדיניות בריאות ופועל יחד עם ארגון הרפואה האמריקאי בגיבוש ניירות עמדה בסוגיות משפטיות-רפואיות.

          הארגון הגיש מספר מסמכים, כידיד בית המשפט, עבור תיקים שהתנהלו בערכאות השונות ברחבי ארצות הברית. מסמכים אלה מפורסמים באתר הארגון.

          הארגון מוציא לאור את כתב העת לרפואה משפטית: The Journal of Legal Medicine. מאמרים מכתב העת צוטטו בפסיקה מדינתית ופדראלית בארצות הברית, כולל בפסיקתו של בית המשפט העליון האמריקאי.

          הארגון הוציא לאור ספרים בתחום רפואה ומשפט. חלק מספרי הארגון כוללים מקבצי מאמרים מכתב העת וחלקם האחר ממוקד בתחומים ספציפיים. פרסומי הארגון כוללים, בין היתר, התייחסות לתחומי אחריות מקצועית, סודיות ופרטיות, היבטים עסקיים של רפואה, פטנטים וקניין רוחני בתחום הבריאות, גישה לשירותי בריאות, היבטים משפטיים של ניהול כאב, היבטים משפטיים של טרור ביולוגי, משפט בריאות הציבור, מדעים פורנזיים ועוד.

          מדי חודשיים מפיק הארגון שני פרסומים, שנגישים לחבריו באמצעות האינטרנט: הראשון בתחום ה- Legal Medicine Perspectives – פרסום זה כולל ניתוח של התפתחויות אחרונות בבתי משפט בארה"ב ושל חקיקת הקונגרס בסוגיות של בריאות ומשפט; והשני בתחום ה-  Legal Medicine Questions & Answers – פרסום זה כולל ניתוח מקרי דוגמה מהשדה הקליני, מנקודת מבט אתית-משפטית.

          משנת 1995 מקיים הארגון מדי שנה תחרות של משפט מבויים בתחום דיני הבריאות. תחרות זו נועדה לסטודנטים למשפט רפואי.

          הארגון מקיים מדי שנה תחרות כתיבה בנושא משפט ורפואה, על מנת לעודד למידה וקידום המחקר בתחום דיני הבריאות. אנשי מקצוע וסטודנטים רשאים להשתתף בתחרות. עבודות מצטיינות זוכות בפרס כספי וכן באפשרות להתפרסם (בכפוף לשיפוט) בכתב העת הבינלאומי של הארגון.

          מדי שנה מקיים הארגון בארה"ב את הכינוס השנתי למשפט רפואי. חברי הארגון הישראלים משתתפים אף הם בכינוס ומציגים בו.

לאתר הארגון: http://www.aclm.org/